محصولات و خدمات حوزه مخابرات و فرستنده های جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی

فرستنده رادیویی ۱و۲ کیلووات هواخنک

فرستنده رادیویی 1 و 2 کیلووات هواخنک

فرستنده رادیویی ۱۰KWFM هوا خنک

فرستنده رادیویی 10 کیلووات هوا خنک

فرستنده رادیویی کامپکت 1 و 2.5 کیلووات FM