محصولات و خدمات حوزه ماشین های الکتریکی جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی

الکتروموتور ۱۲۰۰۰ دور با گیربکس خورشیدی سه مرحله ای

الکتروموتور 12000 دور با گیربکس خورشیدی سه مرحله ای

موتور معکوسگرد 38 کیلووات و 72 کیلووات