دانلود کاتالوگ محصول

کد محصول: D77

نام محصول: تراکشن موتور

معرفی محصول: در لوکوموتيو ها جهت انتقال قدرت به چرخ ها از موتور های تراکشن AC يا DC استفاده مي شود. الکتروموتور D77  يک موتور ترکشن از نوع DC  سری است. نیروی محرکه موتور لوکوموتیو که مستقیما به سه دستگاه ژنراتور با نام های ژنراتور اصلی، ژنراتور همراه و ژنراتور کمکی کوپل است برق جریان مستقیم تولید می کنند. برق حاصله پس از عبور از کلیدها و خودکار های الکتریکی، به وسیله کابل هایی به شش دستگاه ترکشن که بر روی چرخ های لوکوموتبیو متصل هستند وارد گردیده و به وسیله چرخنده هایی انرژی الکتریکی حاصل به انرژی مکانیکی تبدیل گردیده و باعث ایجاد کشش و دوران چرخ ها می گردد.

2530kg

تراکشن D77
  تحریک سریDC نوع موتور
600 V DC ولتاژ
1150 A جریان
970 RPM دور
1600 A جریان ماکزیمم
1500 RPM دور ماکزیمم
534KW توان

اینموتور در صنایع ریلی و حفاری استفاده میشود.

  • از آنجا که این موتور از نوع تحریک سری میباشد  ، لذا هنگام راه اندازی دارای گشتاور بالایی میباشد و در حین کار نیز به محض اینکه افزایش گشتاور بار لازم باشد ، سرعت به طور اتوماتیک کاهش مییابد.
  • کاهش سرعت همراه با افزایش گشتاور بار یا عکس آن فقط تأثیر کمی روی میزان قدرت الکتریکی گرفته شده توسط موتور دارد.
  • صنایع ریلی

گالری تصاویر محصول

لیست مشتریان این محصول