دانلود کاتالوگ محصول

کد محصول: 

نام محصول: تابلو شبیه ساز تست منطق های کنترلی توربین های بادی

معرفی محصول: يكي از مسائل اصلی كه بطور معمول در مورد توربين هاي بادي مطرح مي شود، موضوع کنترل پارامترهای مختلف توربین های بادی برای تولید توان الکتریکی مطلوب در شرایط مختلف نقطه کار آن می باشد. با توجه به اینکه احتمال وقوع خسارات در شرایط تست عملیاتی کنترل کننده در محل نیروگاه بادی وجود دارد، در این شبیه ساز کلیه منطق های کنترلی بر روی PLC پیاده سازی شده و فرمان های کنترلی خروجی مربوطه، به صورت بلادرنگ به مدل توربین بادی در نرم افزار MATLAB ارسال می گردد. منطق های کنترلی شامل فرامین مدیریتی توربین بادی و همچنین فرامین کنترلی گشتاور و زاویه پیچ توربین بادی می باشند.

800*630 mm

18 Kg

  • کنترلر صنعتی:  PLC-Beckhoff
  • شبیه ساز سنسور: بردهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال
  • پایش سیستم: HMI-WeinTeK
  • شبیهساز بلادرنگ: xPC-Target
  • تست و پیاده سازی منطق های کنترلی توربین بادی به صورت سخت افزار در حلقه و  بلادرنگ
  • امکان ثبت پارامترهای ورودی و خروجی سیستم جهت شناسایی خطا و بهینه سازی کنترلر
  • این تابلو قابلیت پیاده سازی منطق های کنترلی برای انواع توربین های بادی سرعت ثابت (نوع 1) و سرعت متغیر (نوع 2، 3 و 4) را دارد.

نمونه مشابه خارجی ندارد.

همه مراکز تحقیقاتی و ساخت توربین های بادی

  • ساتبا

گالری تصاویر محصول

لیست مشتریان این محصول