دانلود کاتالوگ محصول

کد محصول:

نام محصول: RCC توربین بادی V47-660KW

معرفی محصول:  در توربین بادی V47-660KW از ژنراتورهای القایی روتور سیم پیچی شده، استفاده شده است. کنترل جریان سیم پیچی روتور از طریق واحدRCC انجام میشود. هدف از کنترل جریان سیم پیچی روتور، کنترل گشتاور و ردیابی حداکثر توان در سرعتهای مختلف باد میباشد. واحد RCC، روی شفت ژنراتور القائی کوپل میشود.

380*380*170 mm

32 Kg

 • بخش AC: مقاومت: 1Ω/Phase

  اندکتانس هر فاز: 1.8µH/Phase

  توان نامی در لغزش %5: 30KW

  ولتاژ موثرنامی در لغزش %5: 108V

  جریان موثرنامی(در شرایط ولتاژ نامی شبکه ): 165A

  جریان موثر حداکثر(در افت ولتاژ %10 شبکه): 187A

  مقدار موثر حداکثر جریان: 234A

 • بخش DC:

  مقدار موثر ولتاژ در لغزش %5: 146A

  حداکثر ولتاژ در شرایطکلیدزنی: 579V

  جریان نامی در لغزش %2:  212A

  حداکثر جریان در لغزش %2: 240A

  حداکثر جریان: 330A

  حداکثر ولتاژ: 950V

 • کنترل جریان روتور ژنراتورهای القایی و کنترل توان خروجی توربینهای بادی V47-660KW
 • امکان کنترل جریان روتور ماشینهای القایی روتور سیمپیچی شده تا توان 660KW
 • استفاده از روش MPPT برای ردیابی حداکثر توان در سرعت های مختلف باد
 • ارتباط با PLC های کنترلی توربینهای بادی 660KW
 • قیمت بسیار پایینتر نسبت به نمونه اصلی شرکت Vests
 • با توجه به بومی سازی شدن این کالا
 • بی اثر بودن تحریم ها و در دسترس بودن کالا از برترین مزیت این دستگاه است.

ساتبا

شرکت سبز منجیل

شرکت سبز بینالود

گالری تصاویر محصول

لیست مشتریان این محصول