دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۷ آذر ۱۳۹۷

دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۷ آذر ۱۳۹۷ همزمان با هفته پژوهش ساعت ۹ صبح با بیش از ۲۰ غرفه دانش بنیان افتتاح گردید.
هدف از این نمایشگاه، ایجاد ارتباطی سازنده میان پژوهشگران و صنعتگران بوده که با عرضه ی یافته‌های فن آورانه دانشگاه و جهاد همراه بود
در مراسم افتتاحیه
• دکتر کریم عباس زاده
• معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ی برق
• دکتر حبیب الله اصغری
• ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
• دکتر ولی الله شجاع پوریان
• معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
• مهندس عبدالرضا جباری
• بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره کارگشا
به سخنرانی پرداختند.
این نمایشگاه به مدت دو روز برپا بوده که به همت معاونت پژوهشی دانشکده برق و معاونت فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردیده است