نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در حال برگزاری است.

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در بزرگراه چمران از روزهای دوشنبه مورخ 03 / 10 / 97 لغایت پنجشنبه 06 / 10 / 97 از ساعت 9 الی 17 برقرار است.