اطلاعات مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات

 • نام و نام خانوادگی

  مهندس حمید صباحی

 • تصویر پرسنلی

  مهندس حمید صباحی

 • سمت

  مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات

 • شماره دفتر

  021-88520022 داخلی 103

 • ایمیل سازمانی

  h.sabahi@Jdnasir.ac.ir

 • آخرین مدرک و رشته تحصیلی

  فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

 • سابقه کاری

  سابقه کاری : 24 سال